Hydrodynamiczne oczyszczanie ścieków
Hydrodynamiczne oczyszczanie ścieków

Czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego jest konieczne w mieszkaniach, domach, budynkach biurowych, przemysłowych i edukacyjnych - im częściej, tym lepiej. Łatwość korzystania z urządzeń hydraulicznych współczesnej cywilizacji zależy bezpośrednio od czystości i funkcjonalności rur: pryszniców, wanien, toalet, zlewozmywaków, pralek i zmywarek. Nie zaniedbuj tak ważnych działań zapobiegawczych, a katastrofalne sytuacje ominą Twój dom lub lokal biznesowy. Hydrodynamiczne czyszczenie kanałów polega na płukaniu rur wodą pod ciśnieniem dostarczaną z mocnej pompy za pomocą elastycznego węża. Pod wpływem strumieni wody pod ciśnieniem zmywane są śmieci, drobne przedmioty, włosy, skrawki szmat i gąbek, nawarstwienia mułu i inne naturalne odpady ludzkie.

Wysokie ciśnienie, pod jakim dostarczane są strumienie wody, waha się od 50 do 250 atmosfer. Ten rodzaj czyszczenia pozwala BEZPIECZNIE oczyścić rury o średnicy do 1000 mm. Bezpieczeństwo leży w samym sposobie wykonywania manipulacji, ponieważ woda sama w sobie jest dość miękką substancją i nie powoduje mechanicznych uszkodzeń ścianek rurociągu, a jej zastosowanie pozwala uniknąć stosowania silnych środków chemicznych, a ponieważ wszyscy wiemy, że im skuteczniejszy jest środek chemiczny, tym większe szkody może wyrządzić środowisku. Dlatego skuteczność i przyjazność dla środowiska hydraulicznego czyszczenia kanałów nie budzi wątpliwości. To naprawdę innowacyjna i bardzo praktyczna metoda doprowadzenia odpływów do doskonałego stanu.

Co decyduje o skali zatorów rurowych i jak czyszczenie hydrauliczne pomaga je zwalczać?
Często blokady są spowodowane niewłaściwym działaniem systemu rurociągów, który zapewnia funkcje urządzeń sanitarnych i działanie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego. Istnieje również coś takiego jak technologia zapewniająca określone warunki, w których rury funkcjonują normalnie, dopóki nie zajdą pilnej konieczności hydrorafinacji ścieków. Niemniej jednak normy technologiczne są często łamane (nawet podczas budowy obiektu) w następujący sposób:

W okresie długotrwałej eksploatacji rurociągu sanitarnego nie przeprowadza się terminowego czyszczenia rur.
Reżim hydrauliczny jest systematycznie naruszany.
Przepływ wody w rurach nie jest w stanie samodzielnie usunąć obiektów wpadających do celu.
Podczas układania rur budowniczowie nie zachowali wystarczającego nachylenia, aby zapewnić normalny drenaż i przepływ.


Wzrosty na ścianach stopniowo powiększają się, a wręcz przeciwnie, wydajność konstrukcji wodno-kanalizacyjnej maleje. W miarę pojawiania się trwałych osadów, które blokują przepływ osadów odpadowych przez rury, zanieczyszczenie wzrasta wykładniczo, narasta fermentacja tlenowa, co w sumie jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla integralności całej konstrukcji.

Hydrodynamiczne oczyszczanie ścieków jest właśnie metodą szybko działającą, która przywraca konstrukcję inżynierską, a także koryguje niedociągnięcia powstałe hipotetycznie podczas tworzenia obiektu strumieniem wody pod silnym ciśnieniem.

Jak przebiega czyszczenie hydrodynamiczne kanału odprowadzania ścieków?
Najpierw wybiera się wąż zgodnie ze średnicą rury „oddziałowej” i wkłada się do niego w odległości nie większej niż jeden metr. Kiedy pompa „kołysze się” i wytwarza ciśnienie strumienia około 150 atmosfer, mistrz stopniowo przesuwa wąż głębiej. W efekcie zatory odklejają się, są odrywane od ścian, „wyciągane” w kierunku zasobnika kolektora i podążają dalej w trakcie utylizacji. Ruch wsteczny węża zapewnia specjalny mechanizm, który przełącza bęben w tryb wsteczny.

Należy pamiętać, że do użytku domowego w mieszkaniach lub budynkach mieszkalnych metoda hydrodynamiczna nie będzie wymagała dużych ilości wody do oczyszczenia zatkanych kanałów ściekowych. W obiektach przemysłowych liczba ta wzrasta w zależności od obszaru produkcyjnego i, odpowiednio, materiału rurociągów wodno-kanalizacyjnych i technicznych, które należy oczyścić przy użyciu technologii opisanej powyżej.

Rodzaje jednostek wykonujących hydrodynamiczne czyszczenie rur kanalizacyjnych
Urządzenia do płukania przewodów hydraulicznych metodą hydrodynamiczną dzielą się na dwa główne typy:

Przenośny zestaw strumieniowy przeznaczony jest wyłącznie do przebijania i mycia rur o średnicy do 200 milimetrów. Urządzenie takie umieszczone jest na specjalnie do tego przeznaczonym wózku, na którym urządzenie transportowane jest (samochodem lub, jeśli nie za daleko, na kółkach) z bazy na plac budowy i z powrotem. Takie jednostki „napełnia się” wodą albo ze zbiornika cieczy na miejscu zabiegu, albo z centralnego źródła wody, do którego są bezproblemowo podłączone. Zasilanie urządzenia przenośnego energią może przebiegać różnie: a) dominuje energia elektryczna, gdyż tylko i wyłącznie energia elektryczna jest odpowiednia w sytuacji, gdy urządzenie jest użytkowane w pomieszczeniu mieszkalnym lub biurowym; b) benzyna

w niektórych przypadkach pozostaje jedyna możliwość samodzielnego korzystania z urządzenia hydrodynamicznego; c) źródło energii w postaci gazu (propanu) jest podobne do benzyny i jest najczęściej wykorzystywane do prac porządkowych w terenie.
Specjalny sprzęt na platformie samochodu ciężarowego lub przyczepie jest bardzo pomocny przy płukaniu długich rurociągów należących do dużych i średnich przedsiębiorstw. Rury przemysłowe mają zwykle dużą średnicę i wymagają zwiększonej mocy. Silnik pompy jest tutaj oczywiście również znacznie mocniejszy – znajduje się w podstawowym samochodzie dostawczym i zasilany jest olejem napędowym/benzyną lub gazem ziemnym (propanem). Często taka jednostka posiada własny zbiornik na wodę, co czyni ją autonomiczną i niezastąpioną w eliminowaniu skutków wypadków. Na takich aerodynamicznych „gigantach” znajdują się zwoje węży o długości do 200 metrów, a pompa jest w stanie wytworzyć do 300 atmosfer ciśnienia wody.
Dodajmy do tego, że standardowe urządzenie, dzięki któremu możliwe jest hydrodynamiczne czyszczenie kanałów, wyposażone jest w podstawowej konfiguracji w takie elementy jak dysze lub dysze zmieniające się w zależności od zadania, węże o różnej długości, bęben (węże są odkręcony od niego, a następnie przykręcony), zbiornik z działającym dopływem wody, pompą i jej silnikiem o różnych ciągach. Dodatkowo w skład rejestru narzędzi wchodzi skrzynia, w której umieszczane są dysze, pistolet do pracy pod wysokim ciśnieniem, urządzenie do czyszczenia dysz, urządzenie do regulacji poziomu ciśnienia, filtry, a także rama na kółkach do transportu sprzętu. Stosuje się dysze obrotowe, przebijające i inne podtypy dysz.

Z jakich końcówek węży korzysta się przy hydrodynamicznej metodzie czyszczenia kanałów?
dysze karuzelowo-łańcuchowe służą do usuwania szczególnie „skostniałych” narośli, gdy inne dysze nie mają mocy;
uniwersalny;
wykrawanie - są dobre na rodzaje zanieczyszczeń tworzących „korki”;
dno - służy do oczyszczania kanałów burzowych z przylegających gałęzi, mułu piaszczystego i liści;
rotacyjny - do obierania i ubijania zaschniętych zarostów.
Jeśli konieczne jest pozbycie się złogów tłuszczu, rozbicie wyrośniętych korzeni, okrążenie zakrętów i „kolanka” rur instalacyjnych, stosuje się inne specjalne dysze.

Jaka jest zaleta metody hydrodynamicznej?
W porównaniu do innych powszechnych metod czyszczenia rur kanalizacyjnych, hydrodynamika wydaje się pod wieloma względami preferowana. Co dokładnie?

ani pył, ani toksyczne chemikalia nie zanieczyszczają otaczającej atmosfery - procedura jest dość przyjazna dla środowiska;
oblodzenie rur nie stanowi problemu - temperatura wody w wężach jest regulowana i nie straszne mu zewnętrzne stopnie poniżej zera;
niezależnie od złożoności konfiguracji konstrukcji wodociągowej rurociągu, hydrooczyszczanie ścieków i jego wydajność są zawsze na właściwym poziomie;
podczas hydrodynamiki rury nie ulegają uszkodzeniu - działa miękkie środowisko;
szybkość procedury - wszystkie manipulacje są dość szybkie, a wynik nigdy nie pozwala czekać;
przywracana jest zdolność rurociągu do samooczyszczania, ponieważ czyszczenie kanałów ściekowych jest procedurą hydrodynamiczną o bardzo wysokiej jakości i długotrwałym działaniu.
Nie bez powodu panuje przekonanie, że zlecenie takiej usługi jest bardzo opłacalne pod względem materialnym – koszt jest umiarkowany, a efekty bardzo, bardzo imponujące. Cena hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji firmy Avariyka w pełni odpowiada oczekiwaniom naszych klientów, a efekt będzie miłym zaskoczeniem!