Diagnostyka wideo rur
Diagnostyka wideo rur

Do kontroli wykorzystujemy technologię teleinspekcji – nieniszczącą metodę monitorowania stanu systemu. Inspekcja rurociągu na linii pozwala na ocenę jego stanu faktycznego i może być przeprowadzona zarówno w ramach kompleksowych prac przy czyszczeniu linii elektroenergetycznych, jak i samodzielnie w ramach odrębnej umowy. METODĄ WIDEO KONTROLI MOŻNA BADAĆ NIE TYLKO SIECI KANALIZACYJNE, ALE TAKŻE KOMINY, STUDNIE, SYSTEMY OGRZEWANIA, WENTYLACJI I WODY. PRACUJEMY W BUDYNKACH MIESZKANIOWYCH ORAZ W PRZEDSIĘBIORSTWACH KAŻDEGO DZIAŁALNOŚCI W ODESSIE I REGIONIE ODESSYM. W jakich przypadkach wykonuje się diagnostykę wizyjną przed pracami czyszczenia sieci Wstępna diagnostyka wizyjna rur kanalizacyjnych i innych instalacji pozwala określić stopień i charakter ich zanieczyszczenia oraz dobrać technologię pracy. Dzięki teleinspekcji zadania są rozwiązywane szybciej i sprawniej. Po zakończeniu prac związanych z czyszczeniem sieci, podczas inspekcji wideo systemu, specjaliści sprawdzają powierzchnię wewnętrzną rurociągu w celu określenia jakości jego czyszczenia. Jakie problemy rozwiązuje wideodiagnostyka TELEDIAGNOSTYKA KANALIZACJI, KANALIZACJI, WODY, WENTYLACJI CZY PRZEWODÓW PALIWOWYCH POZWALA: • wykryć nieszczelności, pęknięcia, zatory, ciała obce w instalacji; • określić lokalizację i charakter usterek; • ocenić faktyczny stan rurociągu wokół uszkodzonego lub zatkanego obszaru. Diagnostyka pomaga podjąć właściwą decyzję o lokalnej naprawie systemu lub całkowitej wymianie uszkodzonego ogniwa. TELEINSPEKCJA KOLEKTORÓW ŚCIEKÓW MA NA CELU: • identyfikację obszarów całkowitego zniszczenia łuku górnego w dużych kanałach kanalizacyjnych w celu szybkiej naprawy i zapobiegania awariom; • określić rozłączenie i zniszczenie rur kanalizacyjnych w celu wyeliminowania i zapobiegania przedostawaniu się wód opadowych do sieci głównej oraz ewentualnemu przeciążeniu oczyszczalni; • zidentyfikować miejsca powstawania zatorów w kolektorze, aby w odpowiednim czasie usunąć ośrodek krystalizacji i zapobiec przedostawaniu się ścieków do ulicy.